Novinky

24.09.2016 BURZA OBLEČENÍ SE STONOŽKOU

Zítřejší burza se uskuteční v tělocvičně DDM. Prosím počítejte s nutností přezutí - hlavně pro své ratolesti (nemáme malé návleky). Výhodou je, že dětem sneseme nějaké hračky ze Stonožky, aby se zabavily, než si nakoupíte.

16.09.2016 Čerpání příspěvku od VZP

Pojištěnci VZP mohou na pohybové aktivity čerpat v programu Klub pevného zdraví 500,- Kč/rok. Toto splňují sportovní i taneční kroužky v DDM. K čerpání příspěvku potřebujete: rodný list dítěte, spodní díl přihlášky (odstřižený pod podpisem zákonného zástupce), doklad o zaplacení (vytištěný z int. bankovnictví po provedení platby, pokladní doklad při platbě v hotovosti) NEVÁHEJTE, V PROGRAMU JSOU OMEZENÉ PROSTŘEDKY A PO VYČERPÁNÍ NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NENÍ!

04.09.2016 Provoz RECEPCE

Od 5. 9. 2016 je možné přihlašovat do kroužků i na recepci DDM Polná. Recepce bude v provozu až do 30. 9. v pracovní dny od 14:00 do 17:00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Příspěvky VZP

Příspěvky VZP na pohybové aktivity.

 
Vážení rodiče dětí,

které navštěvují sportovní a pohybové kroužky v DDM Polná.
Kromě příspěvku na pohybové aktivity z Klubu pevného zdraví umožnuje VZP v tomto roce čerpat příspěvky i z druhého pilíře – „Sportuj ve škole“. I zde lze čerpat částku až 500,- Kč.

Podmínky pro čerpání z pilíře „Sportuj ve škole“ prostřednictvím Školního sportovního klubu při DDM Polná:
A.  Dítě navštěvuje v DDM dva a více sportovních nebo pohybových kroužků a je ve věku 6-18 let. (první kroužek využijete na čerpání z Klubu pevného zdraví, druhý kroužek na čerpání ze „Sportuj ve škole“).
nebo
B.  Dítě má v DDM jeden sportovní nebo pohybový kroužek a je ve věku 6-18 let. Příspěvek z Klubu pevného zdraví jste využili na jinou aktivitu (plavání, sport. kroužek u jiné organizace apod.) a budete chtít využít pouze příspěvek z programu „Sportuj ve škole“.
 
Podmínky pro čerpání příspěvku – vystavení Voucheru pro jeho čerpání:
  1. Registrovat dítě do systému Sportongo (návod naleznete ZDE: Jak registrovat dítě do Sportongo ) a přihlásit se do příslušného kroužku na tomto portálu. (V případě dvou kroužků v DDM uvést ten, na který jste nečerpali v programu Klub pevného zdraví).
  2. Mít zaplacenou úhradu za kroužek v DDM Polná. Bez záznamu o úhradě kroužkovného v systému DDM Polná nemůže být Voucher vystaven.
  3. Odnést Voucher na pobočku VZP. K proplacení budete potřebovat Voucher, rodný list dítěte a doklad o provedené platbě (pokladní doklad, vytištěné potvrzení z internetového bankovnictví o uskutečněné platbě).
  4. Žádost o příspěvek je nutné uplatnit do 30. 11. 2016.
 
Pro rodiče, kteří si neporadí s registrací do systému Sportongo nabízíme možnost celý proces registrace a přihlašování absolvovat v DDM Polná na počítačové učebně v následujících termínech:

Středa                  12.10.2016                14:30 – 17:30                  pc. učebna č.21
Čtvrtek                13.10.2016                15:15 – 16:45                  kancelář ředitele
Pondělí                17.10.2016                16:15 – 19:00                  pc. učebna č.21
Středa                  19.10.2016                14:30 – 17:30                  pc. učebna č.21

případné další termíny budou stanoveny dle potřeby.
 
VZP neproplatí příspěvek z pilíře „Sportuj ve škole“ v případě, že na ten samý kroužek byl vyplacen příspěvek v programu Klub pevného zdraví. Proto prosíme o dodržení pravidel A nebo B.

Naši partneři