Novinky

17.08.2017 Noční MIXY v badmintonu

Z důvodu malého počtu přihlášených hráčů se letošní turnaj v tomto termínu nekoná. Zvažujeme přesunutí na jiný termín na podzim.

24.09.2016 BURZA OBLEČENÍ SE STONOŽKOU

Zítřejší burza se uskuteční v tělocvičně DDM. Prosím počítejte s nutností přezutí - hlavně pro své ratolesti (nemáme malé návleky). Výhodou je, že dětem sneseme nějaké hračky ze Stonožky, aby se zabavily, než si nakoupíte.

16.09.2016 Čerpání příspěvku od VZP

Pojištěnci VZP mohou na pohybové aktivity čerpat v programu Klub pevného zdraví 500,- Kč/rok. Toto splňují sportovní i taneční kroužky v DDM. K čerpání příspěvku potřebujete: rodný list dítěte, spodní díl přihlášky (odstřižený pod podpisem zákonného zástupce), doklad o zaplacení (vytištěný z int. bankovnictví po provedení platby, pokladní doklad při platbě v hotovosti) NEVÁHEJTE, V PROGRAMU JSOU OMEZENÉ PROSTŘEDKY A PO VYČERPÁNÍ NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NENÍ!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí, mládeže - netkatalog.cz

Jak se přihlásit

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Protože zájem o letní tábory převyšuje kapacitu, kterou táborová základna má, snažíme se najít ten nejspravedlivější způsob přihlašování na tábory.

Děti, které navštěvují některý kroužek v DDM Polná v tomto školním roce a tábor je pro ně vyvrcholení celoroční práce v kroužku, mají možnost se na tábor přihlásit od 6.2.2017 na recepci DDM. Přihlašování bude možné v provozní dobu recepce.

Přihlašování pro ostatní zájemce bude zahájeno 13.2.2017 od 15:00.
 
V tento čas bude současně spuštěn internetový modul pro přihlášení online a vydávání přihlášek na recepci DDM Polná.
 
Jak se přihlásit online?

1. Pokud už jste někdy v minulosti byli přihlášeni do kroužku, kurzu, akci nebo tábor a máme vaší emailovou adresu, je možné se na kterýkoliv tábor přihlásit on-line přímo z webových stránek DDM Polná. V takovém případě si najděte kurz, o který máte zájem a tlačítko pro přihlášení naleznete přímo u něj a využijte naše elektronické Klientské centrum. 

Klientské centrum můžete využít, i když jste k nám ještě na nic nechodili. K přihlášení je potřeba si na Klientském centru vytvořit registraci a založit nového účastníka = zájemce o tábor. Adresa klientského centra je: https://ddmpolna.iddm.cz

Návod jak využít možnosti Klientského centra najdete v Manuálu - Jak se přihlásit na tábor 2017, který je ke stažení na našich www stránkách v sekci tábory – Dokumenty k táborům.
 
2. V uvedený den a čas se u Vámi vybraného tábora ukáže odkaz – chci se přihlásit online. Přes tento odkaz se dostanete na přihlašovací stránku Klientského centra. 

3. Na záložce účastníci prosím zkontrolujte a případně opravte údaje o Vašem dítěti, které se tisknou na přihlášce.

4. Na záložce tábory:
 • Vyberte tábor, na který chcete účastníka přihlásit.
 • Vyberte správného účastníka (ukáží se všechny děti, u kterých je uveden v systému váš přihlašovací email.)
 • Zvolte platbu.
 • Vyberte věkovou skupinu – dle uvedeného popisu
 • Poznámka: sem napište prosím velikost trička a všechny případné alergie a zdravotní omezení dítěte
 • Potvrdit odeslání
 • V systému DDM se vytvoří rezervace a přijde Vám informační mail o rezervaci. Systém umožní vytvořit více rezervací než je kapacita tábora. Zájemci nad možnou kapacitu tábora budou vedeni jako náhradníci.
 • Následně bude přihláška v DDM zpracována a na mail Vám přijde oficiální přihláška k podpisu.
 • Případná sleva (připadá-li v úvahu, bude zohledněna následně při zpracování online přihlášky pracovníkem DDM).
 
Přihlášení na recepci a v kancelářích DDM:
Proces přihlášení s Vámi provedou pracovníci DDM a vytisknou Vám přihlášku k podpisu.
 
Podepsanou přihlášku je nutné doručit do DDM (osobně, poštou) do 14 dní od jejího vytvoření v systému. Není možné poslat oskenovanou mailem.
 
 
Pravidla, která v letošním roce platí k přihlašování na tábory:
 
 1. Od 6.2.2017 do 13.2.2017 možnost přihlášení pouze pro účastníky pravidelné zájmové činnosti v DDM Polná ve školním roce 2016/2017
 2. Od 13.2.2017 od 15:00 bude spuštěno on-line přihlašování pro všechny zájemce a platí následující pravidla.
 3. Kdo se dřív přihlásí, ten jede. (platí pořadí zadání přihlášek do systému).
 4. Nedodání podepsané přihlášky do určeného termínu  - 14 dní po vytištění ze systému nebo odeslání mailem je považováno za automatické odhlášení. Dopředu postupuje náhradník.
 5. Platba za tábor do 20. 5. 2017. V případě, že částka nebude připsána do tohoto termínu na uvedený účet, považujeme přihlášeného za odhlášeného a na jeho místo postupuje automaticky náhradník.
 6. Sleva – cena uvedená v závorkách. Platí pro děti navštěvující v letošním roce kroužky v DDM a v případě táborů na Rohozné i pro členy Spolku KUŠ (pouze pokud mají zaplacený roční členský příspěvek).  


Osobní údaje
Součástí přihlášky na kurz či akci jsou osobní údaje účastníka. Tyto údaje vyžadujeme na základě povinnosti dané školským zákonem (561/2004 Sb. v platném znění) pro vedení tzv. školní matriky. Zaručuje vám bezpečné zacházení s vašimi daty a zavazuje se neposkytovat je pro žádné účely nikomu dalšímu.


Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
DDM veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.

PLATBY

Platby za tábory prosím uhraďte bezhotovostně na náš účet 1467230349/0800 (Česká spořitelna, a.s.), důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu. Nemáte-li možnost úhrady bankovním převodem, můžete ve výjmečných případech platbu provést v hotovosti na pokladně DDM v rámci pokladních hodin.


Proč preferujeme úhradu za tábor převodem na účet?

Objem peněžních prostředků, které bychom během hotovostních úhrad táborů  museli zpracovávat, by byl přiliš vysoký. Snažíme se snižovat rizika a organizovat naši práci efektivně. Zpracování hotovostních plateb by vyžadovalo mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost.

Naši partneři