Novinky

17.08.2017 Noční MIXY v badmintonu

Z důvodu malého počtu přihlášených hráčů se letošní turnaj v tomto termínu nekoná. Zvažujeme přesunutí na jiný termín na podzim.

24.09.2016 BURZA OBLEČENÍ SE STONOŽKOU

Zítřejší burza se uskuteční v tělocvičně DDM. Prosím počítejte s nutností přezutí - hlavně pro své ratolesti (nemáme malé návleky). Výhodou je, že dětem sneseme nějaké hračky ze Stonožky, aby se zabavily, než si nakoupíte.

16.09.2016 Čerpání příspěvku od VZP

Pojištěnci VZP mohou na pohybové aktivity čerpat v programu Klub pevného zdraví 500,- Kč/rok. Toto splňují sportovní i taneční kroužky v DDM. K čerpání příspěvku potřebujete: rodný list dítěte, spodní díl přihlášky (odstřižený pod podpisem zákonného zástupce), doklad o zaplacení (vytištěný z int. bankovnictví po provedení platby, pokladní doklad při platbě v hotovosti) NEVÁHEJTE, V PROGRAMU JSOU OMEZENÉ PROSTŘEDKY A PO VYČERPÁNÍ NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NENÍ!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Jak přestat kouřit

21.11.2017 Odnaučí závisláky kouřit
Motivační seminář od pondělí 4. 12. do pátku 8. 12. denně od 17:30 do 19:00 hod.
 
Už vám cigarety docela vadí ? A nemyslíme tím u někoho jiného, ale na vás osobně. Pokud jste kuřák a došel/a jste do stadia, že už se s nimi chcete definitivně rozloučit, tak po několika pokusech přestat kouřit víte, že to nebude tak jednoduché. Statistiky uvádějí, že jenom asi 3 % kuřáků dokáží přestat kouřit bez vnější pomoci, pouze na základě svého rozhodnutí. Organizátoři Klubu zdraví Polná ve spolupráci s DDM Polná připravují podpůrný seminář pro kuřáky, kteří chtějí skončit s kouřením. Tento seminář byl připravený v zahraničí ve spolupráci různých odborníků. Úspěšnost semináře je mezi 50 - 80 % trvale abstinujících absolventů.  S realizací semináře mají zkušenost v klubech zdraví Vysočiny již více než 10 let. Obsahem semináře je 5 setkání během jednoho týdne, každé setkání trvá asi 1,5 hodiny během něhož jsou účastníci seznamováni s postupy, jak překonávat abstinenční krize během dne, jak upravit svoje stravovací i jiné návyky, které také ovlivňují schopnost člověka nepodlehnout chuti na cigaretu. Cílem semináře je vytvářet si návyk nekuřáctví. Podstatným prvkem semináře je i vzájemné povzbuzování se mezi účastníky v rozhodnutí vydržet "na nule". Účastníkům nejsou doporučovány žádné nikotinové náhražky ani medikamenty. Základním předpokladem úspěšného dosažení cíle je zúčastnit se všech pěti setkání s rozhodnutím přestat kouřit. Takové rozhodnutí za člověka neudělá nikdo z rodiny ani z organizátorů kurzu. Ale podpora rodiny, přátel, spolupracovníků i dalších účastníků a organizátorů je "pomocnou rukou", která dodá sil i těm, kteří už ztratili naději, že by to mohli dokázat. Jednoho setkání se také zúčastní absolvent loňského semináře, který již rok nekouří po 40 leté "kuřácké kariéře" a podělí se o své zkušenosti z odvykáním.
 
Stejně jako ostatní klubovní programy bude seminář zajišťován dobrovolníky a bude pro účastníky zdarma.  Seminář bude realizován v prostorách Domu dětí a mládeže, Indusova 210, Polná, od pondělí 4. prosince do pátku 8. prosince 2017, vždy od 17:30 hod. do 19:00 hod. Setkání semináře povede lektor spolku Život a zdraví Jaroslav Skoumal. Protože seminář se uskutečňuje v kroužku s maximálně 10 účastníky, je nutné se předem přihlásit a rezervovat si místo (tel. 736 630 875).
---------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: mob. 736 630 875, info@klubyzdravivysociny.cz, www.klubyzdravivysociny.cz

Naši partneři