Novinky

17.08.2017 Noční MIXY v badmintonu

Z důvodu malého počtu přihlášených hráčů se letošní turnaj v tomto termínu nekoná. Zvažujeme přesunutí na jiný termín na podzim.

24.09.2016 BURZA OBLEČENÍ SE STONOŽKOU

Zítřejší burza se uskuteční v tělocvičně DDM. Prosím počítejte s nutností přezutí - hlavně pro své ratolesti (nemáme malé návleky). Výhodou je, že dětem sneseme nějaké hračky ze Stonožky, aby se zabavily, než si nakoupíte.

16.09.2016 Čerpání příspěvku od VZP

Pojištěnci VZP mohou na pohybové aktivity čerpat v programu Klub pevného zdraví 500,- Kč/rok. Toto splňují sportovní i taneční kroužky v DDM. K čerpání příspěvku potřebujete: rodný list dítěte, spodní díl přihlášky (odstřižený pod podpisem zákonného zástupce), doklad o zaplacení (vytištěný z int. bankovnictví po provedení platby, pokladní doklad při platbě v hotovosti) NEVÁHEJTE, V PROGRAMU JSOU OMEZENÉ PROSTŘEDKY A PO VYČERPÁNÍ NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NENÍ!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Polná, okres Jihlava - netkatalog.czDomy dětí,  mládeže - netkatalog.cz

Divadelní sezóna v DDM se chýlí ke konci.

12.05.2017

Loutkářský kroužek představil svou pohádku „O nečekané pomoci“ v pátek 12.5. na premiéře pro rodiče a přátele. Bylo plno, představení se líbilo a tak byla spokojenost na obou stranách. Následující  pondělí a úterý dopoledne si děti a jejich dřevění kamarádi zahráli ještě pro ZŠ a MŠ a to celkem 4x. Takže si to opravdu užili!

Náš další divadelní soubor, který dosud zkoušel v KD Brzkov si zahrál před Poleňáky, a to také v pátek 12.5. Dopoledne pro žáky ZŠ a večer pro veřejnost. V příštím školním roce se zkoušky tohoto souboru přesunou do kina v Polné, takže se jeho činnost značně zjednoduší. Děti obou souborů si zaslouží pochvalu, protože perfektně reprezentovaly DDM v Polné.

Naši partneři